Reblog From – See Norway See Norge Blog – New Day Breaking – posted by See Norway Nov. 27, 2020.

Nå på senhøsten er det av og til vanskelig å se om et bilde er fra en soloppgang eller solnedgang fordi punktet på horisonten nesten sammenfaller, – litt avhengig av tidspunkt!
Dette er altså en litt ‘sen soloppgang’ fordi et tett skylag forsinket solens første stråler.

Now in late autumn, it may sometimes be difficult to see if a picture is from a sunrise or sunset because the point on the horizon almost coincides, – a bit depending on the time!
This is a sunrise, but due to solid cloud ceiling – a few hours later than usual!

Original post – New Day Breaking

image source – See Norway

Narrative – See Norway

8 thoughts on “Reblog From – See Norway See Norge Blog – New Day Breaking – posted by See Norway Nov. 27, 2020.

Comments are closed.